Perllannoedd a Chi

Prosiect dau gam y bydd Gronfa Arloesi Gwledig yn cael ei defnyddio i’w ariannu yw Perllannoedd a Chi.

Cam 1. Ymchwil, Astudiaeth Dichonoldeb a Chynllun Busnesau i hysbysu cam 2.

Cam 2. Datblygu a gwireddu’r prosiect.  Gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd yng ngham 1 bydd y grŵp yn gwneud cais am arian i weithredu’r cynllun.

Mae’r ymgeisydd CBST yn arwain partneriaeth o fudiadau a grwpiau sydd eisoes â neu sydd yn edrych at sefydlu perllannoedd newydd yn y fwrdeistref gyda’r canolbwynt pennaf ar greu cynnyrch bwyd, coginio a hyfforddi ‘tyfu cartref’ gan ddefnyddio ffrwythau wedi eu cynhyrchu’n lleol, perllannoedd sydd newydd eu plannu, sgiliau presennol a newydd a chyfleusterau yn Nhorfaen

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nikki Williams
Rhif Ffôn:
01495742147
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts