Prosiect Peilot Trafnidiaeth Werdd Blaenau Dyffryn Aman

Gweithdy CM

Bydd y prosiect yn caffael tri e-feic, storfa e-feiciau diogel, offer diogelwch a system logi er mwyn datblygu cynllun drafnidiaeth gymunedol werdd gynaliadwy yn yr ardal. Bydd gan breswylwyr ddefnydd rhad ac am ddim o’r e-feiciau yn ystod cyfnod y peilot, gan eu galluogi i deithio’n llesol o gwmpas cymunedau Blaenau Dyffryn Aman gan ddefnyddio’r dull amgylcheddol-gyfeillgar hwn o deithio.

 

PDF icon
Saesneg yn unig

 

PDF icon
Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£19549.12
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sachά Petrie
Rhif Ffôn:
01269 826893
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.canolfanmaerdy.co.uk/transport/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1