Rhaglen Cynhwysiant Rhithwir (GoConnect)

Bydd ein Rhaglen Cynhwysiant Rhithwir yn cynnig amrywiaeth o weithdai a gweithgareddau pwrpasol ar-lein i helpu'r rhai sy'n cael eu heffeithio'n anghymesur gan COVID-19 i ddatblygu'r sgiliau a'r agweddau i addasu i'r hinsawdd economaidd a chymdeithasol sy'n newid ac i gynnal ffordd iach a chadarnhaol o fyw. Bydd natur ar-lein y rhaglen yn cael gwared ar lawer o'r rhwystrau hygyrchedd y mae'r rhai sy'n byw mewn rhannau gwledig o dde Cymru yn eu hwynebu

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£19992.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4, 5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts