Rhoi yn eich adal - Banc amser cyfoedion i gyfoedion

Mae Rhoi yn Eich Ardal yn brosiect banc amser cyfoedion i gyfoedion fydd yn targedu pobl hŷn yn bennaf i gefnogi annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol er mwyn gwella iechyd a lles. Bydd y prosiect yn dangos nad yw oedran yn rhwystr i gynnwys y gymuned, a bod gwirfoddoli yn gallu hyrwyddo rhyngweithiadau cymdeithasol cadarnhaol a chreu rhwydwaith cymorth ar gyfer pobl bregus, pobl hŷn, gwella eu hiechyd au lles au hansawdd bywyd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£9,705
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576670
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://ruralconwy.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts