Rhwydwaith Natur Cwm Taf

Prosiect cydweithredol i reoli 20 o fannau gwrdd yn rhanbarth Cwm Taf yn unol â'r Cynlluniau Llesiant:

Galluogi: Cael mwy o bobl i ddefnyddio seilwaith gwyrdd (Thema 1 (ENRaW). Buddsoddi i gynyddu'r defnydd o'r 20 man gwyrdd. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£580,585.00
Ffynhonnell cyllid:
Cynllun Cydweithio
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
Ieuan Sherwood
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts