Rhwydwaith Tiroedd Comin Cymru / Ewrop

Creu rhwydwaith ffurfiol i adeiladu gallu, rhannu profiad, cyd-gefnogi a chatalyddu cydweithrediad ar gyfer porwyr tir comin a chymunedol a’u sefydliadau ar draws Cymru, y DU ac Ewrop.

Bydd gweithdy yn Nhorfaen yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer y gwaith datblygu cychwynnol a bydd yn ffurfio cynllun gwaith ar gyfer y 2 flynedd nesaf, gan gynnwys prosiectau cydweithredu rhyngwladol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Alvin Nicholas
Rhif Ffôn:
01495 742418
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1