Senotaff Evanstown

Roedd angen rhywfaint o waith trwsio ar Senotaff Evanstown a'r cyffiniau a hefyd gwaith datblygu mewn perthynas ag enwau'r milwyr a fu farw ar y Senotaff ei hun.  Roedd plac yn sôn am filwyr a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd ond roedd yn gyffredinol iawn - doedd dim enwau unigol arno.  Roedd problemau mynediad i'r Senotaff hefyd.

Roedd Ymddiriedolaeth Cofeb Ryfel y Gilfach-goch wedi codi arian ar gyfer gwaith cyfalaf i atgyweirio a gwella'r senotaff, ond roedd angen holi Reach am arian refeniw i dalu am syrfëwr i arolygu maint y prosiect a rheoli'r prosiect er mwyn cwblhau’r gwaith.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Sandra Lopes
Rhif Ffôn:
01656815080
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts