Sioeau Gwledig Hiraethog

Gan weithio gyda'r sioeau yn ardal Hiraethog i ddatblygu pecyn cymorth gydag awgrymiadau ac arweiniad defnyddiol ar bynciau perthnasol fel Iechyd a Diogelwch, recriwtio gwirfoddolwyr ac ati. Bydd y pecyn cymorth yn syml ac yn hawdd ei ddiweddaru pan fydd angen.

Bydd y prosiect yn cyflawni y canlynol:

  • Creu rhwydwaith o’r newydd 
  • Gweithrediad cynllun peilot 
  • Gwirfoddolwyr yn dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd 
  • Diogelu’r gwirfoddolwyr a’r mynychwyr wrth gynnal y sioeau gwledig  
  • Parhad rhwydwaith sioeau gwledig Hiraethog ar gyfer y dyfodol 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£10,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.3

Cyswllt:

Enw:
Elen Edwards
Rhif Ffôn:
01492 576 673
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.ruralconwy.org.uk

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts