Strategaeth Ddigidol Gwasanaethau Diwylliannol Powys: Cysylltu a Chydweithio

Mae pandemig COVID-19 wedi gwneud i Wasanaethau Diwylliannol ail-werthuso'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu i ddefnyddwyr, ac yn 2020 cydnabuwyd bod diffyg strategaeth a dealltwriaeth ynghylch manteision defnyddio technolegau digidol yn atal y gwasanaeth rhag cyflawni ei amcanion strategol ehangach.

Mae'r prosiect yn canolbwyntio'n gyfan gwbl gymunedol ac yn cyflwyno nifer o fanteision: 

  • Ymateb i anghenion cymunedol.
  • Cryfhau'r diwydiant twristiaeth.
  • Cynnal a chefnogi adfywio treftadaeth.
  • Darparu cyfleuster ar-lein sydd ar gael i bawb.

Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn y llwyfan Cysylltu a Chydweithio ac roedd angen cyllid i gomisiynu cymorth gan arbenigwr allanol i ddatblygu un elfen o'r prosiect ymhellach - Chwilio'r cyfnod Asedau.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£6400.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Catherine Richards
Rhif Ffôn:
01597 826086
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts