Systemau porthiant amgen ar gyfer tir ymylol

Nod y prosiect yw asesu beth yw’r cymysgedd o borfa gorau posib ar gyfer amodau gwlyb, pridd oansawdd gwael a systemau mewnbwn isel ar dir ymylol yng Nghymoedd y De, o’i gymharu â’r gwndwn arferol o rygwellt/meillion.

Bydd y prosiect yn cymharu gwahanol gymysgedd o hadau ar dair fferm wahanol dros gyfnod o dair blynedd. Bydd cymharu’r canlyniadau hyn yn darparu gwybodaeth ar gynhyrchiant cymharol dau gymysgedd o rywogaethau gwahanol.
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£40,000
Ffynhonnell cyllid:
PAE
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Alternative forage systems for marginal land

Cyswllt:

Enw:
Will John
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts