Tirwedd Digidol

Diben y prosiect hwn fydd creu rhith-ganolfan ymwelwyr ar gyfer yr amrywiaeth o dirweddau a pharciau gwledig yng Nghaerffili a Blaenau Gwent. Bydd y rhith-ganolfan ymwelwyr yn darparu platfform i breswylwyr ac ymwelwyr gael gwybodaeth, lawrlwytho mapiau, arweinlyfrau a data a chyfrannu atynt fel preswylwyr lleol, gan ddarparu perchnogaeth arloesol a lleol ar y tirweddau bendigedig on cwmpas. Bydd y prosiect yn gweithio gydar gymuned leol i ddatblygur rhith-ganolfan ymwelwyr, gan ddatblygu a dylunio deunydd dehongli i barciau gwledig fel prosiect penodol a fydd wedyn yn cael ei ddatblygu i fynd ar blatfform a fydd yn ymgorffori prosiectau syn bodoli eisoes a rhai newydd mewn ffordd hygyrch a chynaliadwy.

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£26800.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts