Tirwedd y Comin

Mae Tirwedd Hanesyddol Comin Gelligaer a Merthyr, sydd wedii dynodi gan Cadw, yn ecosystem unigryw syn darparu gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pwysig ir cymunedau gwledig sydd oi chwmpas ac yn dibynnu arni. Fodd bynnag maer dirwedd o dan fygythiad yn bennaf oherwydd llawer iawn o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys tipio anghyfreithlon, taflu ysbwriel, cerbydau oddi ar y ffordd a difrod amgylcheddol. Bydd y prosiect peilot Cydweithredu hwn yn cael ei arwain gan Gymdeithas Cominwyr Gelligaer a Merthyr (GMCA), Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT), Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC), Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadwch Gymrun Daclus a phartneriaid eraill a bydd yn treialu ymagwedd Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) ar draws ardal y dirwedd.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£63,943
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3
Common Landscape

Cyswllt:

Enw:
Owen Aston
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts