Tirweddau Ffydd

Nod y prosiect yw hyrwyddo De Cymru fel cyrchfan ymwelwyr rhyngwladol o bwys ar gyfer darganfod mannau, straeon a phrofiadau tirlun ffydd. Mae'n cyflwyno elfennau allweddol o Gynllun Gweithredu Twristiaeth Ffydd Llywodraeth Cymru mewn ffordd gyfannol.

Mae'r prosiect yn hwyluso ac yn ymgysylltu â chymunedau lleol a sefydliadau i ddatgelu'r mannau, y straeon a'r profiadau treftadaeth ffydd a all drawsnewid De Cymru gyda chynhyrchion yn rhoi cynnig cenedlaethol a rhyngwladol i dwristiaid.

Bydd yn creu adnoddau digidol atyniadol sy'n agored yn rhyngwladol i feithrin a thyfu rhwydweithiau twristiaeth ffydd yng Nghymru, yn meithrin hyder mewn cymunedau lleol ac ymwelwyr, ac yn darparu mynediad i gynhyrchion syml o ansawdd uchel am ddarganfod a phrofi treftadaeth ffydd Cymru heddiw.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£58,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Landscapes of Faith

Cyswllt:

Enw:
Peggy Jackson
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts