Toiledau traeth Newtown

Gosod toiledau modern y gofynnir i bobl dalu i'w defnyddio yn Nhraeth Newtown, Porthcawl yn cynnwys dau giwbicl neillryw, y bydd un ohonynt yn hygyrch ac ardal wasanaeth ar wahân â thap ar y tu allan y gellir ei defnyddio fel gorsaf ddŵr, gan sicrhau arwyneb mynediad addas o amgylch yr adeilad. Caiff trefniadau ar gyfer defnyddio dŵr llwyd i fflysio'r toiledau eu hasesu os byddant yn ymarferol. 
 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£96,000
Ffynhonnell cyllid:
Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Cyswllt:

Enw:
David Lynn
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts