Trefaldwyn fel Cyrchfan

Prosiect dichonoldeb i roi hwb i dwristiaeth / nifer yr ymwelwyr syn dod i Drefaldwyn. Maent yn bwriadu gwneud neuadd y dref yn lle i gynnig pecyn i gynnal priodasau oherwydd y gall Trefaldwyn gynnig arlwyo, lleoliad a blodau i gyd yng nghanol y dref. Maent hefyd yn gwneud cysylltiadau 'r statws Croeso i Gerddwyr y maent newydd ei dderbyn er mwyn creu rhai cysylltiadau a syniadau twristiaeth newydd yn gysylltiedig hyn.
 
Maent hefyd yn ystyried datblygu digwyddiad ar adeg or flwyddyn pan mae pethau yn eithaf tawel i helpu i ddod phobl i mewn i'r ardal. Mae'r prosiect hwn yn ystyried pa mor ymarferol yw hi ir ardal hon allu cynnig hyn a pha syniadau eraill y gallant feddwl amdanynt er mwyn helpu i roi hwb i'r ardal. Mae angen i'r prosiect gael adroddiad a modd i ddangos yr holl ganfyddiadau, yr hyn a weithiodd a'r hyn na weithiodd. Mae angen ei wneud mewn ffordd y gellir ei ddefnyddio gan drefi a phentrefi eraill, ac mae'r prosiect cyfan yn para 3 blynedd.
 
 
Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£49400.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Destination Montgomery

Cyswllt:

Enw:
Mike Mills
Rhif Ffôn:
01686 611480
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts