Ych-wlân-egu Gwerth

Mae'r cynllun hwn yn ymchwilio ffyrdd newydd o ychwanegu gwerth i wlân o ansawdd is, gan gynnwys fel deunydd inswleiddio, ei botensial fel sylwedd naturiol ac ecogyfeillgar ar gyfer rheoli plâu (yn lle defnyddio borax), a'r potensial i leddfu effeithiau amgylcheddol nitradau sy'n mynd i mewn i gyrsiau dŵr trwy’r effeithiau atal o ffibrau cnu. Mae dichonoldeb cynhyrchu'r deunyddiau hyn yn cael ei ystyried mewn cyd-destun lleol trwy brofi a threialu cynhyrchion gyda'r bwriad o archwilio'r potensial ar gyfer sefydlu cadwyn gyflenwi leol a chreu cyfleoedd masnachol i ffermwyr.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£9596.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Kevin Eadon-Davies
Rhif Ffôn:
01443 838632
Email project contact
Cyfryngau cymdeithasol:

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts