Ynni Agored

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Going Green for a Living i ymgymryd â hyn a chyflwyno rhaglen fuddsoddi cyfalaf gwerth £1.9 miliwn y bwriedir iddi wellar asedau naturiol ac yn seiliedig ar y rhain i ddatblygu cyfleoedd datblygu cynaliadwy. Buddsoddir mewn tri maes:

  • Chwaraeon a hamdden;
  • Digwyddiadau a datblygu cyrchfannau;
  • Yr economi bwyd lleol.

Nododd adroddiad ymarferoldeb ym 2017 botensial gwirioneddol i ynni adnewyddadwy fod yn bedwerydd maes o fewn y prosiect hwn, ond oherwydd bod angen gwneud gwaith pellach - ar arloesedd yn benodol - nid oedd wedii gynnwys ym mhrosiect y Loteri Fawr, ond y maen ffurfio sail ar gyfer y prosiect hwn. Mewn ymateb ir cyfleoedd a nodwyd ar rhwystrau a ddiffiniwyd - a chan ddatblygu ar hanes arloesedd o ran ynni cynaliadwy yn y Drenewydd - mae GGfaL yn argymell prosiect Ynni Agored annibynnol ond maen cynnig gwneud hyn yn nodwedd ganolog on gwaith trosglwyddo asedau cymunedol ehangach fel bod y manteision yn cael eu hoptimeiddio. Cam I i adeiladu ar sylfeini;

  • Galluogir gymuned i fod yn hyderus a chymwys wrth ymgymryd â chyfres o brosiectau ynni adnewyddadwy;
  • Ochr yn ochr â hyn, tynnu i mewn gyfres o gynlluniau arloesol sydd eu hangen i ddatgloi prosiectau hyfyw a thrwy gyfres o adroddiadau ymarferoldeb iterus, cyflwyno amrywiaeth o brosiectau posibl. Cam II i adeiladu prosiectau hyfyw trwy:
  • Ymgymryd âr gwaith technegol, cynllunio a chyfreithiol syn ofynnol a sicrhaur cyllid angenrheidiol yn erbyn y prif brosiectau
  • Sefydlu’r gydweithfa ynni cymunedol i fynd â hyn ymlaen hyd at ei weithredu. Gydai gilydd, maer rhain yn sail Gam III yn y tymor hirach o weithredu’r prosiect drwy hunan-gyllido.
Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

PDF icon
Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

 

Saesneg yn unig

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£62610.00
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Open Energy

Cyswllt:

Enw:
Adam Kennerley
Rhif Ffôn:
07791 122491
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts