Ynni De Ceredigion Lleol

Mae Ynni Lleol yn darparu mecanwaith lle gall deiliaid tai / busnesau bach a chanolig lleol (defnyddwyr) ddefnyddio ynni a gynhyrchir yn lleol (generaduron) o ffynonellau technoleg adnewyddadwy.

Mae Ynni De Ceredigion Lleol yn astudiaeth beilot a fydd yn treialu dau glwb Ynni Lleol a fydd yn cynnwys 1. ardaloedd Canol Aberteifi ac Y Ferwig / Llechryd a 2. Ardal gyfagos Aberteifi a thuag at Llangrannog.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,675
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Meleri Richards
Rhif Ffôn:
01545 570881
Email project contact
Gwefan y prosiect:
https://www.cynnalycardi.org.uk/

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts