Ynni Sir Gr - Cydgysylltydd y Rhwydwaith Cerbydau Trydan

Fel rhan or prosiect, bydd Cydgysylltydd y Rhwydwaith Cerbydau Trydan yn cael ei benodi am gyfnod o 2 flynedd. Rl y Cydgysylltydd fydd cydlynu a hwyluso datblygiad rhwydwaith gwefru cerbydau electronig ledled Sir Gaerfyrddin wledig. Bydd y Cydgysylltydd yn ceisio dod o hyd i leoliadau strategol ledled y sir a gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod mannau gwefru yn cael eu sefydlu yn y lleoliadau a nodir.

 

 

 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£95,417
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Grant Cole
Rhif Ffôn:
01267 242431
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1