Gwynedd

Arloesi gwynedd wledig

Croeso i Wynedd

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Gwynedd yw Arloesi Gwynedd Wledig a’r corff arwain yw Menter Môn Cyf.

Y cyswllt yw Nia Wyn Arfon.

Ffôn 01766 514057 neu e-bost nia@mentermon.com.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Ngwynedd ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Arloesi Gwynedd Wledig.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd. 

Os hoffech weld sut y mae LEADER yn cefnogi arloesedd yng Ngwynedd, gwyliwch y fideo byr hwn i wybod mwy: