Math o ddigwyddiad:
Wyneb yn wyneb
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Victoria Hall, Llanwrtyd
E-bost:
Ffôn:
07815 103855
River Irfon

Diweddariad prosiect Afon Irfon - Graddfa tirwedd y dalgylch o Abergwesyn i Lanfair ym Muallt

Yn Neuadd Victoria, Llanwrtyd ar dydd Iau, 23ain o Chwefror 2023 am 2 o’r gloch

Te a chacen ar gael!

Un o dirweddau dŵr croyw gwylltaf a mwyaf naturiol Prydain!

Dewch i wrando ar yr adborth o'r prosiect. Siardwyr yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Adnoddau Naturiol Cymru, Dŵr Cymru.

  • Sut y gallwn gynyddu gwytnwch ein dyfroedd croyw a bywyd gwyllt gwlyptir?
  • Pam mae gweithio ar raddfa dalgylch yn bwysig?
  • Beth sydd angen digwydd i helpu adferiad y fisglen berlog dŵr croyw?

Cysylltwch a: Catherine Hughes i gael lle ar 07815 103855 neu ar chughes@freshwaterhabitats.org.uk

 

PDF icon

 

About Freshwater Habitats Trust:

Freshwater Habitats Trust is a national evidence-based conservation charity that protects and champions freshwaters in England and Wales. In 2022, Freshwater Habitats Trust launched its new strategy to develop the Freshwater Network, a national network of wilder, cleaner, connected freshwaters to reverse the long decline of freshwater wildlife. www.freshwaterhabitats.org.uk