Dyddiad ac amser:
Cychwyn am 12:00
Lleoliad:
Parlla Isaf Farm, Tywyn
E-bost:
Adding Value to Wool

Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad 'Ychwanegu Gwerth at Wlân' yn Fferm Parlla Isaf, Tywyn ar yr ddydd Iau yr 8fed o Fehefin. 

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 12:00 gyda cyfle i rwydweithio dros ginio, gyda cyflwyniadau i ddechrau am 13:00 ac arddangosiadau byw i ddilyn gan y 'Welsh Woolshed'.

Gofynwn eich bod yn cadarnhau os y byddwch yn mynychu drwy yrru ebost at gwlan@mentermon.com erbyn dydd Iau y 25ain o Fai.