Math o ddigwyddiad:
Sioeau teithiol
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Ledled Cymru
E-bost:
Ffôn:
03000 257985
Wales Countryside

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror. Bydd y rhain yn sesiynau galw heibio sy'n golygu y gallwch ddod i mewn ar eich hwylustod unrhyw bryd rhwng 14:00 a 20:00.

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhedeg o 14:00 i 20:00. Byddant yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau ffurfiol a stondinau gwybodaeth lle gallwch drafod yr ymgynghoriad a sut y gallwch roi camau gweithredu arfaethedig y cynllun ar waith ar eich fferm.

Bydd y sesiynau cyflwyno ac ateb yn cael eu cynnal mewn ystafell ar wahân, ac rydym yn bwriadu ei hailadrodd tua 15:00, 17:00 a 19:00.

  • 17 Ionawr 2024: Gwesty’r Celt, Caernarfon, LL55 1AY 
  • 18 Ionawr 2024: Pafiliwn, Llangollen, LL20 8SW 
  • 22 Ionawr 2024: Clwb Rygbi, Llanymddyfri, SA20 0BA
  • 24 Ionawr 2024: Marchnad da byw, Y Trallwng, SY21 8SR 
  • 30 Ionawr 2024: Gwesty'r Cliff - Gwbert, Aberteifi, SA43 1PP
  • 31 Ionawr 2024: Y Plas, Narberth, SA67 7AB 
  • 05 Chwefror 2024: Llanarth Neuadd y Pentref, Raglan, NP15 2AU 
  • 06 Chwefror 2024: Gwesty ‘Best Western Heronston’, Pen-y-Bont, CF35 5AW
  • 09 Chwefror 2024: Hafod y Hendre, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3SY
  • 14 Chwefror 2024: Y Plas, Machynlleth, SY20 8ER

Archebwch nawr

Digwyddiadur Busnes Cymru - Digwyddiadau Gwybodaeth - Cynllun Ffermio Cynaliadwy (ar business-events.org.uk)

Rhagor o manylion y digwyddiadau yn y ddolen ganlynol: https://www.llyw.cymru/cynllun-ffermio-cynaliadwy-canllaw