Math o ddigwyddiad:
Ymweliad cae
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Troed Y Rhiw Farm,  Llwyndafydd,  Llandysul,  SA44 6BY 
E-bost:
Ffôn:
07958 649722

Bydde footholdcymru wrth ei boddau i'ch wahodd chi I’n ymweliad â Troed y Rhiw Organig i ddysgu mwy am yr ardd farchnad a chynhyrchiad agroecolegol o ffrwythau a llysiau ar raddfa gae yng ngorllewin Cymru. 

Mae gan Nathan gyfoeth o brofiad mewn technegau cynhyrchu, defnyddio offer a pheiriannau, yn ogystal â chostau a marchnadoedd. 

Bydd yn cynnig ei gipolwg ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych drwy gydol y daith. 

BYDD Y DIGWYDDIAD AM DDIM. Dydd Gwener Mai 19eg, 10y.b-1y.p. yn cael ei gefnogi gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol. Cysylltwch â mi helene@footholdcymru.org.uk / 07958 649722 (NID Troed y Rhiw) os hoffech chi ymuno â ni. 

Fferm Troed y Rhiw, 
Llwyndafydd, 
Llandysul, 
SA44 6BY 

www.troedyrhiwfarm.co.uk