Gwobrau YC 2022

YC Ystad

Yn dilyn llwyddiant cynhadledd a gwobrau Ystadau Cymru yn 2021 mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Ystadau Cymru yn cynnal digwyddiad ar 1 Rhagfyr 2022 er mwyn dathlu gwaith rhagorol ein cydweithwyr ym maes ystadau ar draws Cymru.                               
                       
Mae proses enwebu ar gyfer Gwobrau Ystadau Cymru 2022 bellach ar agor a hoffem eich annog i enwebu prosiectau y credwch eu bod yn haeddu cydnabyddiaeth o fewn un neu fwy o’r categorïau canlynol:

  • Creu Twf Economaidd
  • Dangos Cyfrifoldeb Amgylcheddol
  • Rhoi Gwerth Cymdeithasol
  • Creu Arloesedd

Bydd un enillydd cyffredinol yn ogystal.

Cofiwch sicrhau bod y ffurflen enwebu wedi’i llenwi yn cael ei hanfon at flwch Ystadau Cymru (ystadaucymru@gov.wales) erbyn 5pm ar 16 Medi 2022.

Gallwch hefyd gael ffurflenni cais ar gwefan Ystadau Cymru: Ystadau Cymr | LLYW.CYMRU

1