Ymwelwyr Sioe Arloesi ac Arallgyfeirio 2022

Mae Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi mwy o fanylion am ei ddigwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio sydd ar y gweill, sy’n cael ei alw’n “ddigwyddiad na fydd unrhyw ffermwr o Gymru am ei golli.”

Yn ei drydedd flwyddyn, mae gan y digwyddiad ystod eang o siaradwyr, pob un yn gallu rhoi cyngor a chymorth i ffermwyr sydd am ychwanegu ffrydiau incwm ychwanegol at eu busnes.

Gyda dros 1,000 o fynychwyr i fod i fynychu ddydd Iau 21 Medi ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, nod y digwyddiad yw ysbrydoli arallgyfeirio ac annog y 'syniad nesaf' er mwyn datblygu ac arloesi ffermydd Cymru.

Bydd amrywiaeth o siaradwyr arbenigol yn siarad drwy gydol y dydd ac yn trafod popeth o dechnoleg, ffermio fertigol ac ychwanegu gwerth at gynhyrchion bwyd a diod,  i iechyd anifeiliaid yn ogystal â chynrychiolydd o Lywodraeth Cymru a fydd yn darparu gwybodaeth am y cynlluniau, cyllid a chymorth diweddaraf sydd ar gael i’r diwydiant.

Bydd hefyd arddangosiadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant gan gynnwys, Breedr, Dragon Renewables, EEM Farming Solutions, Bennaman, Berrys, ADAS, NFU Energy, JMS Planning and Development, Solar Gate Farming, Menter Môn ac Arloesi Bwyd Cymru.

Digwyddiad arall a fydd yn rhan o’r diwrnod yw cymorthfeydd un i un rhad ac am ddim gydag ymgynghorwyr cymeradwy Cyswllt Ffermio ar bynciau megis busnes, arallgyfeirio, cynllunio a chyllid. Bydd mynychwyr hefyd yn gallu ceisio cyngor ar sut y gallant elwa ar yr holl gymorth sydd ar gael iddynt a gallant siarad â thîm Cyswllt Ffermio am wasanaethau cynghori, hyfforddiant, mentora a chlinigau. Anogir i chi neilltuo eich lle cyn y digwyddiad.

Yn ôl Eirwen Williams, cyfarwyddwr rhaglenni gwledig gyda Menter a Busnes mae sicrhau'r fath gyfoeth o arbenigwyr y diwydiant ar gyfer y digwyddiad yn hanfodol.

“Rydym yn gwybod bod ffermwyr yng Nghymru yn awyddus i ystyried ffynonellau incwm arall, ond yn aml nid ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Mae’r digwyddiad hwn, sydd wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn lle perffaith i ysbrydoli syniadau arloesol! Rydym yn cynnig cyfle i ffermwyr gysylltu â phobl sy’n gallu cynnig cymorth ac arweiniad gwirioneddol yn ogystal â chymorth gan ffermwyr eraill sydd eisoes wedi dechrau ar eu taith arallgyfeirio.”

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys man penodol i Bodlediad Clust i’r Ddaear Cyswllt Ffermio, lle bydd y tîm yn cynnal sesiynau amrywiol llawn gwybodaeth ac atyniadol gydag arbenigwyr y diwydiant a ffermwyr, gan sicrhau nad oes neb yn colli allan ar uchafbwyntiau'r diwrnod.

I fynychu, cofrestrwch am ddim drwy wefan Cyswllt Ffermio.

Mae yna ychydig o leoedd ar gael i arddangoswyd o hyd, i arddangos cynnyrch neu wasanaeth, neu i hyrwyddo eich sefydliad yn y sioe, sicrhewch fod eich gofod arddangos yn cael ei archebu trwy wefan Cyswllt Ffermio.