Tyfu Dyfi's James Cass, and Gabi Ashton and Maggie Day from Y Pantri at the Taj Mahal Community Hub hand over food to a Criw Compostio electric cargo bike.

Mae prosiect Tyfu Dyfi - bwyd, natur a lles, wedi gweld sawl cynllun tyfu bwyd yn digwydd yng nghymuned Bro Dyfi dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae partner newydd cyffrous wedi ymuno â'r ymdrechion i dyfu mwy o fwyd lleol.

Mae cwmni Lloyds Coaches wedi cytuno i gynnig lle i grŵp cymunedol newydd o’r enw Criw Compostio dan ymbarél menter gymdeithasol Ecodyfi a CAT (Canolfan y Dechnoleg Amgen) i ddatblygu prosiect peilot i wneud compost allan o wastraff bwyd. Y nod yw lleihau milltiroedd gwastraff a chynhyrchu compost ar gyfer tyfwyr bwyd trwy brosesu deunyddiau gwastraff planhigion ar lefel leol.

Lloyds coaches

Mae'r bartneriaeth arloesol hon gyda Lloyds Coaches yn sicrhau bod gan y Criw Compostio safle hygyrch a diogel ym Machynlleth lle bydd gwirfoddolwyr hyfforddedig yn goruchwylio'r broses compostio aerobig ac yn cynnal digwyddiadau addysgol. Bydd y prosiect yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau compostio ac yn arbrofi gyda mecanweithiau diraddio biolegol i ddarganfod beth sy'n gweithio orau i'r gymuned. Y nod yw cyd-ddylunio gwasanaeth peilot sy'n gweithio i bobl a busnesau lleol ac sydd â'r posibilrwydd o ehangu i fathau eraill o wastraff a chyfleusterau mwy. Byddant yn dechrau gyda gwastraff planhigion, coffi, cardfwrdd, toriadau gwair a gwastraff gwyrdd arall.

Meddai Dan Lloyd o Lloyds Coaches:

"Fel cwmni bysiau, rydym yn ymwybodol iawn o'r angen i leihau ein hôl troed carbon. Mae cefnogi prosiectau amgylcheddol lleol gyda budd cymunedol mor glir gan fod hyn yn ffordd wych o roi yn ôl i'r trigolion lleol."

Dywedodd Fin Jordao o CAT:

"Fel menter trawsnewid gwastraff economi gylchol carbon isel sy'n cynhyrchu adnoddau ar gyfer cynhyrchu bwyd lleol, mae dull compostio cymunedol Tyfu Dyfi yn cyd-fynd yn dda â'r math o brosiectau lleol y mae Lloyds Coaches eisiau eu cefnogi. Rydym wrth ein bodd yn cydweithio â busnes sydd wedi'i wreiddio mor gadarn yn y gymuned fel y gwasanaeth bws lleol.”

Dywedodd Chris Higgins, Cydlynydd Prosiect Tyfu Dyfi:

“Nod y prosiect yw cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer tyfu cynnyrch ffres, iach, lleol ac wrth sefydlu’r safle hwn mae’n helpu i greu compost a fydd yn caniatáu mwy o bobl o Fachynlleth a'r ardal gyfagos i dyfu bwyd."

Mae tîm Criw Compostio yn recriwtio aelodau i ddarparu deunydd compost, a gwirfoddolwyr i weithredu’r gwasanaeth casglu i fusnesau a chartrefi ym Machynlleth. Bydd y cynllun yn cael ei lansio ym mis Chwefror ac fe gynigir casgliadau ddau ddiwrnod yr wythnos gan ddefnyddio beic cargo trydan. Bydd digwyddiadau hyfforddi a diwrnodau gwaith  i wirfoddolwyr o amgylch y biosffer a Symposiwm Pridd / Pridd yw’r Pwnc yn CAT ar Fai 13/14. Cysylltwch i ddarganfod mwy. in February with collections offered two days a week using an electric cargo bike. There will be training events and volunteer work days around the biosphere and a Soil Symposium at CAT on May 13th/14th. Do get in touch to find out more. 
bit.ly/criwcompostio or info@ecodyfi.cymru

Food waste