Lleoliad:
Bro Morgannwg
Swm cyllido:
EAFRD (WG RC_RDP Wales) contribution
£15004.16

Disgrifiad o'r prosiect: 

Nod y cynllun peilot oedd profi pa mor lwyddiannus fyddai digwyddiadau mewn lleoliad penodol ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg - Bae Dwnrhefn, Southerndown. Profodd y cynllun peilot y galw am ddigwyddiadau a hefyd barodrwydd trefnwyr digwyddiadau i gynnal digwyddiadau mewn lleoliadau gwledig. 

Beth y cyflawnodd y prosiect?   

Gweithiodd y prosiect gyda threfnwyr profiadol a busnesau sefydledig.  Cafodd y lleoliad ei ddewis yn sgil yr astudiaeth ddichonoldeb a gomisiynwyd – Bae Dwnrhefn, Southerndown. Cafodd y digwyddiadau canlynol eu cynnal fel rhan o’r cynllun peilot: 

  • Gŵyl celf a chrefft
Gwyl Celf a Chrefft
  •   Gweithdai Celf a Chrefft
  •   Sinema awyr agored 
Sinema
  •    Gŵyl bwyd araf
  •    Gŵyl bwyd / diod a cherddoriaeth

Pwy fydd yn elwa ar y prosiect? 

Trefnwyr y digwyddiadau, busnesau arfordirol, busnesau’r economi dwristiaeth

Beth oedd canlyniad eich prosiect?   

Yn gyffredinol mae’r prosiect peilot wedi gweithio'n dda wrth brofi'r posibiliadau o safbwynt digwyddiadau ym Mae Dwnrhefn. Daethpwyd i’r casgliad bod marchnad yn bodoli a bod lle i ddatblygu ymhellach.  Atodir pecyn cymorth i’r digwyddiad ac adroddiad gwerthuso.  

 

Beth yw'r camau nesaf ar gyfer eich prosiect? 

Barn y rhan fwyaf o ymwelwyr, trefnwyr digwyddiadau, cyfranogwyr a rhanddeiliaid yw eu bod eisiau gweld rhagor o ddigwyddiadau ym Mae Dwnrhefn yn y dyfodol.  Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn cefnogi’r farn hon. Mae potensial hefyd i ddatblygu digwyddiadau yno ac adeiladu'r proffil ar gyfer hyn, gan sbarduno manteision economaidd.
 

 

Mwy o wybodaeth am y prosiect:

Enw:
Nicola Sumner-Smith
Rhif Ffôn:
01446 704707
Email project contact
Gwefan y prosiect:
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/working/Rural-Communities/Attractive-Vale.aspx