Math o ddigwyddiad:
LEADER / CLLD
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Llandudno
E-bost:
Evaluation of LEADER/CLLD

Cyd-gynhaliodd Llywodraeth Cymru a'r Ddesg Gymorth Gwerthuso Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig weithdy yn seiliedig ar ganllawiau'r UE ar gyfer Gwerthuso LEADER / CLLD.

Rhoddodd y gweithdy gyfle i gyfnewid gwybodaeth a materion a wynebir wrth werthuso LEADER a Datblygiad Lleol dan arweiniad y gymuned (CLLD) ledled y DU, gyda chynrychiolwyr o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn bresennol.

Cyflwynodd arbenigwyr gwerthuso'r UE astudiaethau achos o'r Eidal, yr Almaen a Denmarc i fynychwyr ac arwain trafodaethau ar werthuso yn ymarferol. 

Daeth y diwrnod i ben gyda thrafodaeth grŵp i fyfyrio ar yr hyn oedd angen / angen cefnogaeth bellach ar lefel leol i gefnogi gwerthuso LEADER / CLLD yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi a chyhoeddi dogfen canllawiau gwerthuso LEADER i gynorthwyo grwpiau gweithredu lleol.

Cyflwyniadau:

LEADER/CLLD Agenda 

Canllawiau gwerthuso ar gyfer Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER

Cyflwyniad Gwerthuso Gwell Canlyniadau yn Denmarc 

Cyflwyniad Gwerthuso’r Llywodraeth yn yr Almaen 

Cyflwyniad Gwerthuso Cyfalaf Cymdeithasol yn yr Eidal

Cyflwyniad Marili Parissaki, Arbenigwr Daearyddol ac aelod o’r tim Craidd  member