Math o ddigwyddiad:
Gweithdy Rhithiol
Dyddiad ac amser:
Lleoliad:
Microsoft Teams
E-bost:
Natural harvest event image

 

Denodd y digwyddiad ar 19 Ionawr 50 o fynychwyr.  Roedd y cynrychiolwyr a gymerodd ran yn y digwyddiad yn dod o sbectrwm eang o sectorau a grwpiau a oedd â diddordeb yn y maes a oedd yn rhoi persbectif traws-sector ar gadwyni cyflenwi Bwyd a/neu Gynaeafu Naturiol.

Cafwyd cyflwyniadau llawn gwybodaeth gan arbenigwyr Bwyd a'r Economi Werdd yn ystod y digwyddiad a dynnodd sylw at brosiectau ac a archwiliodd y cyfleoedd a'r rhwystrau i gadwyni cyflenwi drwy drafodaethau grŵp.

Mae cyfnodau Datgan Diddordeb ar gyfer Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio ar agor ar hyn o bryd a byddant yn cau ar 11 Chwefror 2020:

 

Bydd y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd ac Anamaethyddol) hefyd yn agor cyfnod datgan diddordeb ar 18 Chwefror.

Cyflwyniadau'r digwyddiad:

 

 

 

 

Ffilm sy'n mynd gyda'r cyflwyniad uchod: https://www.youtube.com/watch?v=PMg8Jg_LZmA 

 

 

Adroddiad y digwyddiad: