crynhoad o ddelweddau o fwyd a chefn gwlad

Os ydych yn rhan o Gadwyn Cyflenwi Bwyd a/neu Cynhaeaf Naturiol, dylai’r gweithdy hwn fod o ddiddordeb i chi. Bydd yn gyfle i rannu’r diweddaraf am fwyd a chadwyni cyflenwi cynaeafau naturiol eraill, e.e. gwlân, rhedyn, perlysiau, is-gynhyrchion pren(e.e. sap), lledr/crwyn (nid yn unig).

Bydd y gweithdy’n trafod yr arferion gorau a welwyd mewn prosiectau a noddir o dan brosiectau Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 i sbarduno syniadau, trafod a thynnu sylw at gyfleoedd ariannu posibl yn y meysydd cyffrous hyn. 

Mae’r gweithdy’n cael ei gynnal yn ystod cyfnodau Datgan Diddordeb canlynol y Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio a fydd yn cau ar 11 Chwefror 2020: 

Bydd y Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig (Bwyd ac Amaethyddol) hefyd yn agor Ffenestr ar 18 Chwefror.

 

 

Cofrestrwch i ymuno â’r gweithdy ar EventBrite