Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend local access group

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr

Y bartneraeth lleol i'r ardal hwn yw Reach, a'r corff arwain yw Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.

Y cyswllt yw Sandra Lopes.

Ffon: 01656 815084 neu e-bost reach@bridgend.gov.uk

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i'r Reach.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.