Pob Prosiect

Blwyddyn

Pasbort i Fôn

Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

#CroesoCymraeg

Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

TELIMÔN

Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Wellbeing through Woodcraft

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Môr Hapus

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

aDNA Ffwng a Chwilod

Swm cyllido:
£16,341
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Y Prosiect Gwenyn

Swm cyllido:
£9,413
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 5
Mesur:
19.2

Y Ddarllenfa

Swm cyllido:
£54,960
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 5
Mesur:
19.2

Green Routes

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Ailsgilio Uwchsgilio 2

Swm cyllido:
£4,624
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 5
Mesur:
19.2

Hwb Rhannu Gwybodaeth am Goed

Swm cyllido:
£6,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4
Mesur:
19.2

RDP-Volution

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4, 5
Mesur:
19.2

Hwb Ymwelwyr Cwm Darran

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Bo Peep

Swm cyllido:
£7,996
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
4, 5
Mesur:
19.2

Ych-wlân-egu Gwerth

Swm cyllido:
£9,596
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4
Mesur:
19.2

Galwch heibio i'r Farchnad!

Swm cyllido:
£1,704
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Tirwedd y Comin

Swm cyllido:
£63,943
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Gwybod Gwenyn

Swm cyllido:
£5,640
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ein Hanes, Ein Llyfyr!

Swm cyllido:
£14,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 4
Mesur:
19.2

Dewch i Greu Ar-lein (RecRock)

Swm cyllido:
£28,096
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4
Mesur:
19.2

Cysylltiadau Gwledig

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Prosiect Bioamrywiaeth Mawr

Swm cyllido:
£9,399
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Prosiect Peilot Marchnad Cwm

Swm cyllido:
£6,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Llwybr Pererindod Gŵyr

Swm cyllido:
£7,744
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Abertawe
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Agweddau Cadarnhaol at Lesiant

Swm cyllido:
£1,950
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Tyfu ar gyfer y Dyfodol

Swm cyllido:
£7,981
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hyb Digidol Heol-y-cyw

Swm cyllido:
£27,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Cenhadon yr Urdd

Swm cyllido:
£4,990
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cors Caron SMS

Swm cyllido:
£490,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:

Prosiect Idris

Swm cyllido:
£500,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Wyau Derwydd

Swm cyllido:
£101,017
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:

Neuadd Gymunedol Abercynffig

Swm cyllido:
£7,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Môn a Menai

Swm cyllido:
£530,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Llwybrau at Les

Swm cyllido:
£1,160,892
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:

LINC 11

Swm cyllido:
£1,481,417
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Senotaff Evanstown

Swm cyllido:
£3,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ieuenctid Garw

Swm cyllido:
£56,217
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
19.3

Cludiant Adnewyddadwy Cymunedol

Swm cyllido:
£7,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Strategaeth Gymunedol Betws

Swm cyllido:
£4,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
19.3

Twristiaeth Gynaliadwy

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Catalyddion Cymunedol

Swm cyllido:
£11,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gweminarau Gwlan

Swm cyllido:
£6,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Defaid Amlbwrpas

Swm cyllido:
£37,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Helo Port

Swm cyllido:
£25,870
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Melin Daron

Swm cyllido:
£35,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Trawnewid Trefi

Swm cyllido:
£4,563
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Byw a Bod yn y Gymuned - Rhan 2

Swm cyllido:
£10,080
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Byw a Bod yn y Gymuned

Swm cyllido:
£42,992
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Siop.io

Swm cyllido:
£15,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Argo Navis- Dilyn y Ser

Swm cyllido:
£24,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Amser i Fentro

Swm cyllido:
£10,842
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.3

Holiadur Blaenau Ffestiniog

Swm cyllido:
£5,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Store Tally

Swm cyllido:
£4,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3
Store Tally

Egin Gegin

Swm cyllido:
£37,370
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cymuned Coetiroedd Caerffili

Swm cyllido:
£51,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Amsugno sain drwy'r grawn pen pren

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Canolfan Eglwys Wesley Tondu

Swm cyllido:
£2,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

LoRaWAN Conwy Wledig

Swm cyllido:
£16,044
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cefnogaeth Covid 19

Swm cyllido:
£10,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Conwy
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Asiantaeth Tai Moesegol Basecamp

Swm cyllido:
£8,124
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Coginio’n Araf Dysgu’n Gyflym

Swm cyllido:
£15,504
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Merched Medrus

Swm cyllido:
£6,075
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.3

Peilot Tyfu Bwyd Cymunedol

Swm cyllido:
£20,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hwb Y Gors

Swm cyllido:
£22,080
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gweithredu ar Ynni

Swm cyllido:
£100,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hyrwyddo Gwirfoddoli Ieuencti

Swm cyllido:
£72,902
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gweithgynhyrchu Bwyd CLYFAR

Swm cyllido:
£10,920
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Profi

Swm cyllido:
£88,907
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Gwlan Gwynedd

Swm cyllido:
£4,924
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Clwb Ieuenctid Iaith Gymraeg

Swm cyllido:
£10,206
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Pasbort Pysgota Gorllewin Cymru

Swm cyllido:
£29,162
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Dichonoldeb Dosbarthu Bwyd

Swm cyllido:
£9,463
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Radio Beca

Swm cyllido:
£41,040
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.3

Datblygu Twristiaeth yr Ucheldir

Swm cyllido:
£50,051
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Dychwelyd i Chwarae

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Return to Play

Pwll Nofio Caron Swimming

Swm cyllido:
£42,021
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ynni De Ceredigion Lleol

Swm cyllido:
£20,675
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Costau Adeiladu Carbon Isel

Swm cyllido:
£22,750
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Grassland Centre

Swm cyllido:
£61,275
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Sir Benfro Ysbrydoli

Swm cyllido:
£80,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyrchfan Sir Benfro

Swm cyllido:
£19,285
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Benfro
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Dysgu Digidol Tir Coed

Swm cyllido:
£12,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Tregaron Digidol

Swm cyllido:
£12,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Peilot Llwybrydd 4G

Swm cyllido:
£329
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cofiwch y Bwlch

Swm cyllido:
£10,661
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gofal Cardi

Swm cyllido:
£34,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Astudiaeth Addysg Arlwyo

Swm cyllido:
£19,984
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Hwb Yr Orsedd - Gwaith Datblygu

Swm cyllido:
£3,304
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

3Rs: AILOSOD, CYFRIF, AILGYLCHU

Swm cyllido:
£34,904
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

3Rs: AILOSOD, CYFRIF, AILGYLCHU

Swm cyllido:
£34,996
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cymorth Digidol Cwm Taf

Swm cyllido:
£57,173
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Gofalu ar adeg y Nadolig

Swm cyllido:
£3,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Caring at Christmas

Caffi Largo

Swm cyllido:
£15,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Ailddychmygu llesiant

Swm cyllido:
£56,905
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

RCDF Gwynedd

Swm cyllido:
£90,972
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

RCDF Ynys Môn

Swm cyllido:
£58,000
Ardal:
Ynys Môn
Cwblhau:

Knighton Community Hub

Swm cyllido:
£48,856
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

#cysylltiadaudiwylliannol

Swm cyllido:
£41,216
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

heARTscape

Swm cyllido:
£76,810
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

ANGO NAVIS - Dilyn y Ser

Swm cyllido:
£28,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Neuaddau ar y Cyd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Datblygu ein Pobl Ifanc

Swm cyllido:
£35,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

The Water Hole

Swm cyllido:
£65,901
Ardal:
Torfaen
Cwblhau:

Dragon

Swm cyllido:
£500,000
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Ehangu Becws

Swm cyllido:
£21,179
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:

Gwella Lladd-dy

Swm cyllido:
£2,689
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Prosesu Wyau

Swm cyllido:
£25,224
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Hwb Cymunedol Rossett

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cludiant Ni

Swm cyllido:
£8,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ymgeisio am yr Awyr (Tywyll)

Swm cyllido:
£20,945
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Coaltown Coffee

Swm cyllido:
£12,820
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Prosiect Peilot Lles Cymunedol

Swm cyllido:
£13,038
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Hwb Yr Orsedd

Swm cyllido:
£2,100
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Prosiect Dysgu Cymunedol Penycae

Swm cyllido:
£4,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Symud gyda Tedi

Swm cyllido:
£14,112
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Sioeau Gwledig Hiraethog

Swm cyllido:
£5,250
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£4,230
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£8,460
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Busnes yr Wyddgrug

Swm cyllido:
£16,652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Hyfforddiant Sgiliau Gwledig

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Prosiect Cydweithrediad Hiraethog

Swm cyllido:
£18,900
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.3

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£70,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

IoT a Byw Annibynnol

Swm cyllido:
£17,689
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Hen Eglwys Silian

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Maes Chwarae Talybont

Swm cyllido:
£6,774
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dyma Ni

Swm cyllido:
£44,759
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Dyma Ni

Cynlluniau Lle Ceredigion

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ar Dy Feic

Swm cyllido:
£56,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Pwer o'r Dwfn - cam 2

Swm cyllido:
£6,930
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Canolfan Ceiriog Adnewyddol

Swm cyllido:
£6,787
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Glasu Mynydd Helygain

Swm cyllido:
£7,070
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Rheoli Prosiectau Dŵr Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£1,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Dichonoldeb Gwresogi Ardal Wledig

Swm cyllido:
£31,780
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

O Glo i haul

Swm cyllido:
£39,799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Clwb Car Cymunedol Edeyrnion

Swm cyllido:
£55,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Astudiaeth Dichonoldeb Ynni Bonwm

Swm cyllido:
£7,828
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hybiau Ynni Gogledd Sir y Fflint

Swm cyllido:
£12,811
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Ynni Lleol Sir Ddinbych

Swm cyllido:
£6,576
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Wrecsam
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Croeso Cymraeg Sir y Fflint

Swm cyllido:
£16,538
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Ysgol Pop-up Busnes

Swm cyllido:
£15,683
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Roboteg yn y Gymuned

Swm cyllido:
£6,975
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Ysgolion Gilwern Addysg clwstwr

Swm cyllido:
£8,050
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

AGORA

Swm cyllido:
£110,000
Ardal:
Conwy
Cwblhau:

Noddfa yn y môr

Swm cyllido:
£33,813
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:

Dod ac Aros

Swm cyllido:
£83,478
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Colabora

Swm cyllido:
£52,515
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Proseictau Rhyngdiriogaethol /Trawswladol
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

BLWYDDYN Y CHWEDLAU A’R MÔR

Swm cyllido:
£652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cwch Addysgol

Swm cyllido:
£29,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cysylltiadau gwyrdd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

GŴYL GREFFTAU

Swm cyllido:
£10,542
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Yr Hen Stablau

Swm cyllido:
£16,625
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
The Old Stables

Nearly Wild Exploration

Swm cyllido:
£31,630
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Y Ganolfan

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Nant Peris

Swm cyllido:
£69,680
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Canolfan Ogwen

Swm cyllido:
£79,665
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:

Morlun Porthcawl

Swm cyllido:
£78,000
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau: