Pob Prosiect

Blwyddyn

Hyb Digidol Heol-y-cyw

Swm cyllido:
£27,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Cenhadon yr Urdd

Swm cyllido:
£4,990
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Neuadd Gymunedol Abercynffig

Swm cyllido:
£7,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Senotaff Evanstown

Swm cyllido:
£3,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ieuenctid Garw

Swm cyllido:
£56,217
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
19.3

Cludiant Adnewyddadwy Cymunedol

Swm cyllido:
£7,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Strategaeth Gymunedol Betws

Swm cyllido:
£4,999
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
19.3

Canolfan Eglwys Wesley Tondu

Swm cyllido:
£2,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gwella Lladd-dy

Swm cyllido:
£2,689
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau:

Morlun Porthcawl

Swm cyllido:
£78,000
Ardal:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cwblhau: