Pob Prosiect

Blwyddyn

Gwell Ateb Band Eang

Swm cyllido:
£10,250
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Prosiect Gerddi Crog

Swm cyllido:
£6,781
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
The Hanging Gardens

Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

ARTscape

Swm cyllido:
£76,810
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
ARTscape

Prosesu Wyau

Swm cyllido:
£25,224
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Dod ac Aros

Swm cyllido:
£83,478
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Yr Hen Stablau

Swm cyllido:
£16,625
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
The Old Stables

Nearly Wild Exploration

Swm cyllido:
£31,630
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Y Gaer

Swm cyllido:
£400,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:

CBC Muddy Care

Swm cyllido:
£64,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi

Swm cyllido:
£168,940
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.3

Cludiant Carbon Isel ym Mhowys

Swm cyllido:
£94,001
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Coleg y Mynydd Du

Swm cyllido:
£53,352
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Black Mountains College

grwpcoed.cymru

Swm cyllido:
£648,518
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Ynni Clyfar

Swm cyllido:
£316,339
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Prosesydd coed

Swm cyllido:
£10,717
Ardal:
Powys
Cwblhau:

Ynni Agored

Swm cyllido:
£62,610
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Open Energy

Celf Oasis

Swm cyllido:
£79,823
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

BEACON Illume

Swm cyllido:
£78,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
BEACON ILLUME

Beilu Du

Swm cyllido:
£37,430
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Beilu Du

Cywaith

Swm cyllido:
£32,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Cywaith

GweithdySgiliau

Swm cyllido:
£149,942
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

MontytraX

Swm cyllido:
£20,000
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Welsh Biochar

Swm cyllido:
£13,400
Ardal:
Powys
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2