Pob Prosiect

Blwyddyn

Arddangosfeydd Cymunedol

Swm cyllido:
£4,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Y Prosiect Gwenyn

Swm cyllido:
£9,413
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 5
Mesur:
19.2

Y Ddarllenfa

Swm cyllido:
£54,960
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 5
Mesur:
19.2

Green Routes

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Ailsgilio Uwchsgilio 2

Swm cyllido:
£4,624
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 5
Mesur:
19.2

Hwb Rhannu Gwybodaeth am Goed

Swm cyllido:
£6,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4
Mesur:
19.2

RDP-Volution

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4, 5
Mesur:
19.2

Hwb Ymwelwyr Cwm Darran

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Bo Peep

Swm cyllido:
£7,996
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
4, 5
Mesur:
19.2

Ych-wlân-egu Gwerth

Swm cyllido:
£9,596
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 4
Mesur:
19.2

Galwch heibio i'r Farchnad!

Swm cyllido:
£1,704
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2
Mesur:
19.2

Tirwedd y Comin

Swm cyllido:
£63,943
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 3
Mesur:
19.2

Gwybod Gwenyn

Swm cyllido:
£5,640
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ein Hanes, Ein Llyfyr!

Swm cyllido:
£14,400
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 4
Mesur:
19.2

Dewch i Greu Ar-lein (RecRock)

Swm cyllido:
£28,096
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3, 4
Mesur:
19.2

Cysylltiadau Gwledig

Swm cyllido:
£20,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Prosiect Idris

Swm cyllido:
£500,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Cymuned Coetiroedd Caerffili

Swm cyllido:
£51,200
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Amsugno sain drwy'r grawn pen pren

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1, 2, 3
Mesur:
19.2

Tirwedd Y Bobl

Swm cyllido:
£72,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Storom Celf

Swm cyllido:
£84,316
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Blas Lleol

Swm cyllido:
£309,436
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

PestSmart

Swm cyllido:
£997,596
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:

Hydro Crymlin

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

3,000 CC Dyma Ni!

Swm cyllido:
£1,920
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Clwb Menter 5-9

Swm cyllido:
£13,200
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

CoedWeithio

Swm cyllido:
£83,449
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ein Treftadaeth

Swm cyllido:
£20,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Gwenyn Digidol

Swm cyllido:
£23,763
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Seren

Swm cyllido:
£45,952
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Taith y Tramffordd

Swm cyllido:
£14,000
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Tirwedd Digidol

Swm cyllido:
£26,800
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Trwy ein Llygaid ni

Swm cyllido:
£11,880
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Uwchsgilio

Swm cyllido:
£7,998
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Wood Lab Pren

Swm cyllido:
£34,320
Ardal:
Caerffili
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
WoodLabPren