Pob Prosiect

Blwyddyn

CETMA - Megan a'r Criw Bwyd

Swm cyllido:
£16,361
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

SLIC

Swm cyllido:
£19,993
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Mapio Prosesau Caffael Bwyd

Swm cyllido:
£6,984
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Twristiaeth Wledig

Swm cyllido:
£32,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Uwchgynllun Llansteffan

Swm cyllido:
£11,250
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

LINC 11

Swm cyllido:
£1,481,417
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Gweithredu ar Ynni

Swm cyllido:
£100,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hyrwyddo Gwirfoddoli Ieuencti

Swm cyllido:
£72,902
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gweithgynhyrchu Bwyd CLYFAR

Swm cyllido:
£10,920
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Profi

Swm cyllido:
£88,907
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Coaltown Coffee

Swm cyllido:
£12,820
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Y Ganolfan

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Offer newydd

Swm cyllido:
£49,934
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Moch Baker

Swm cyllido:
£17,774
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Y Ganolfan

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Tyfu'r Dyfodol

Swm cyllido:
£2,300,724
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Dragon2

Swm cyllido:
£761,866
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:

Un Sir Gar

Swm cyllido:
£11,892
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyngor Tref Cwmaman

Swm cyllido:
£7,819
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Trefi Wi-Fi

Swm cyllido:
£101,499
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Siarter Iaith

Swm cyllido:
£45,577
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Arsyllfa : Observatory

Swm cyllido:
£148,611
Ardal:
Sir Gaerfyrddin
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2