Pob Prosiect

Blwyddyn

aDNA Ffwng a Chwilod

Swm cyllido:
£16,341
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Asiantaeth Tai Moesegol Basecamp

Swm cyllido:
£8,124
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Astudiaeth Addysg Arlwyo

Swm cyllido:
£19,984
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Neuaddau ar y Cyd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Datblygu ein Pobl Ifanc

Swm cyllido:
£35,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

IoT a Byw Annibynnol

Swm cyllido:
£17,689
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Roboteg yn y Gymuned

Swm cyllido:
£6,975
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Ysgolion Gilwern Addysg clwstwr

Swm cyllido:
£8,050
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cwch Addysgol

Swm cyllido:
£29,500
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Siop a Caffe Cymunedol Rogiet

Swm cyllido:
£32,020
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Natur Wyllt

Swm cyllido:
£45,424
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyfathrebu yn Gyntaf

Swm cyllido:
£32,000
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Tintern Abbey Trail

Swm cyllido:
£16,080
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Be. Rhaglen Gymunedol

Swm cyllido:
£130,000
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cogino Ewro

Swm cyllido:
£2,015
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Gwefr Llawn

Swm cyllido:
£19,200
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Fully Charged

Ymchwil sylfaenol

Swm cyllido:
£9,380
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2