Pob Prosiect

Blwyddyn

Gapel Mynach

Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyngor i Fynd

Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cors Caron SMS

Swm cyllido:
£490,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:

Merched Medrus

Swm cyllido:
£6,075
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.3

Datblygu Twristiaeth yr Ucheldir

Swm cyllido:
£50,051
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Pwll Nofio Caron Swimming

Swm cyllido:
£42,021
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ynni De Ceredigion Lleol

Swm cyllido:
£20,675
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Costau Adeiladu Carbon Isel

Swm cyllido:
£22,750
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Grassland Centre

Swm cyllido:
£61,275
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Dysgu Digidol Tir Coed

Swm cyllido:
£12,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Tregaron Digidol

Swm cyllido:
£12,772
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Peilot Llwybrydd 4G

Swm cyllido:
£329
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cofiwch y Bwlch

Swm cyllido:
£10,661
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Gofal Cardi

Swm cyllido:
£34,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ehangu Becws

Swm cyllido:
£21,179
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:

Hen Eglwys Silian

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Maes Chwarae Talybont

Swm cyllido:
£6,774
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dyma Ni

Swm cyllido:
£44,759
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2
Dyma Ni

Cynlluniau Lle Ceredigion

Swm cyllido:
£36,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Ar Dy Feic

Swm cyllido:
£56,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cynllunio Eich Dyfodol

Swm cyllido:
£17,507
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Design Your Future

Academi’r Dyfodol

Swm cyllido:
£51,107
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Camau Bach - Strata Florida

Swm cyllido:
£54,069
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Casglu ar gyfer Cenedl

Swm cyllido:
£14,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Bica Byw

Swm cyllido:
£52,930
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Bwyd Dros Ben Aber

Swm cyllido:
£72,395
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Yma i chi

Swm cyllido:
£52,500
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2
Here for You

Adnabod Gorsgoch

Swm cyllido:
£10,278
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Ceredigidol

Swm cyllido:
£28,475
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Coedardd Ucheldirol

Swm cyllido:
£8,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cymunedau Caredig

Swm cyllido:
£81,656
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dysgu am Goed

Swm cyllido:
£22,409
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hen Linell Bell

Swm cyllido:
£54,151
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Llefydd Llonydd

Swm cyllido:
£5,000
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Pwerur Dyffryn

Swm cyllido:
£12,320
Ardal:
Ceredigion
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2