Pob Prosiect

Blwyddyn

Adnewyddu Menter

Swm cyllido:
£91,980
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

3Rs: AILOSOD, CYFRIF, AILGYLCHU

Swm cyllido:
£34,996
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Haen Ewro 2018 Hannover

Swm cyllido:
£4,230
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydwaith Busnes yr Wyddgrug

Swm cyllido:
£16,652
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Rhwydweithiau Gwybodaeth

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Glasu Mynydd Helygain

Swm cyllido:
£7,070
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Dichonoldeb Gwresogi Ardal Wledig

Swm cyllido:
£31,780
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Hybiau Ynni Gogledd Sir y Fflint

Swm cyllido:
£12,811
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Cymunedau Electric

Swm cyllido:
£799
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Croeso Cymraeg Sir y Fflint

Swm cyllido:
£16,538
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cynhyrchwyr Dros Dro

Swm cyllido:
£4,666
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2