Powys

Golygfa Mach

Croeso i Bowys

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Powys yw Grŵp Gweithredu Lleol Powys Yn Un a’r corff arwain yw Cyngor Sir Powys.

Ffôn: 01597 827378 neu e-bost rdp@powys.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig ym Mhowys ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i Arwain Wales.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.