Prosiectau Cydweithredu Cymru

Mae cydweithredu'n yng Nghymru yn golygu llawer iawn mwy na rhwydweithio'n unig, mae'n golygu cydweithio er budd pawb. Mae'n annog ac yn cefnogi Grŵp Gweithredu Lleol i weithredu ar y cyd â grŵp LEADER arall, neu â grŵp sy'n gweithredu mewn modd tebyg, a hynny mewn rhanbarth neu wlad arall. Gall prosiectau cydweithredu greu cyfleoedd i wella'r posibiliadau ar gyfer gorchfygu rhwystrau drwy gydweithio â phobl mewn ardaloedd gwledig eraill yng Nghymru.