Helpu ffermydd i wneud arbedion effeithlonrwydd drwy fuddsoddi mewn technoleg ac offer newydd, a’u galluogi i greu cyfleoedd i arallgyfeirio’n amaethyddol.  Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am bob cynllun.