Gallwch ddod o hyd i fanylion ynglŷn â datblygu Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd yn dechrau yn 2025 yn y ddolen ganlynol: https://llyw.cymru/cynllun-ffermio-cynaliadwy-canllaw