Tyfu er mwyn yr Amgylchedd (Hau yr Hydref)

Growing for the environment

Mae'r cynllun ar agor ar hyn o bryd a rhaid i bob datganiad o ddiddordeb ddod i fewn erbyn 29 Gorffennaf 2022. Mae'r cynllun yn cefnogi tyfu a defnyddio cnydau, a all arwain at welliannau ym mherfformiad amgylcheddol busnes fferm. Y dyraniad cyllideb dangosol ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn yw £350,000.

Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais yma: https://gov.wales/growing-for-the-environment

1