Sir Gaerfyrddin

two people overlooking a lake

Croeso i Sir Gaerfyrddin

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal hwn yw Grŵp Cefn Gwlad a’r corff arwain yw Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Y cyswllt yw’r Tîm Rhaglen Datblygu Gwledig ar 01267 242394 / 01267 242431, neu e-bost RDPsirgar@carmarthenshire.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig yn Sir Gaerfyrddin ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.