Torfaen

Croeso i Dorfaen

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Torfaen yw Torfaen Local Action Group a’r corff arwain yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Y cyswllt yw Nikki Williams.

Ffôn 01495 742147 neu e-bost nikki.williams@torfaen.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn Nhorfaen ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.