Wrecsam

Wrexham

Croeso i Wrecsam

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Wrecsam yw Rural Wrexham a’r corff arwain yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig.

Y cyswllt yw Adam Bishop / Lowri Owain.

Ffôn: 01490 340500 neu e-bost admin@cadwynclwyd.co.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn Wrecsam ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cadwyn Clwyd.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.