Ynys Môn

Menter Mon

Croeso i Ynys Môn

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Ynys Môn yw Partneriaeth Gwledig Ynys Môn Rural Partnership a’r corff arwain yw Menter Môn Cyf.

Y cyswllt yw Sioned Morgan.

Ffôn 01248 725706 neu e-bost sioned@mentermon.com.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn Ynys Môn ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Menter Môn.