Cyllid y Cynllun Datblygu Gwledig

Mae Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020 yn rhaglen buddsoddi 7 mlynedd i gynorthwyo amrywiaeth eang of weithgareddau drwy’r cynlluniau canlynol.

Cynllun Datblygu Gwledig: yr arian a ddyrannwyd, a ymrwymwyd ac a wariwyd: https://llyw.cymru/cynllun-datblygu-gwledig-yr-arian-ddyrannwyd-ymrwymwyd-ac-wariwyd

 

 

Cynllun Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi

Glastir

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru

Grant Cynhyrchu Cynaliadwy

Grant Busnes i Ffermydd
 

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig - Bwyd

LEADER

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio

Mae'r ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad i grwpiau gweithredu lleol LEADER Cymru ar sut y gallant ymateb i Coronafeirws (Covid-19):

 

 

 

Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren

Cynllun Cydweithio i Gynllunio Coedwigaeth

Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio

 

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)

Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)